Meer vrijwilligers nodig voor maatschappelijk belang

Vrijwilligersorganisaties in Nederland doen vandaag gezamenlijk een maatschappelijke oproep om vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk burgers van Nederland. In landelijke en lokale kranten verschijnen daarom vandaag advertenties met de oproep om te overwegen om vrijwilliger te worden. Organisaties benadrukken de verbindende waarde van vrijwilligerswerk en wijzen op de toenemende urgentie om een helpende hand uit te steken, een luisterend oor te bieden of soms simpelweg gezelligheid te geven.

Meer vrijwilligers nodig voor maatschappelijk belang
Meer schouders, juist nu
In Nederland zetten jaarlijks al miljoenen mensen zich vrijwillig in voor anderen en hun omgeving. Dat lijkt heel veel, maar de helft van alle Nederlanders boven de 15 doet dit niet. Juist in deze tijd van corona, en dadelijk ook in het nieuwe normaal, draagt vrijwilligerswerk bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals toenemende armoede, eenzaamheid en behoefte aan zorg. Naast de bestaande behoefte aan vrijwilligers voor maatschappelijke activiteiten zoals voor besturen, natuuronderhoud, plezier, aandacht, schoonheid, veiligheid, dagbesteding en opvang, is het van belang dat meer mensen de urgentie alsook het plezier voelen om vrijwilligerswerk te doen. Daarom hebben vrijwilligersorganisaties en partners de handen ineen geslagen om een jaar lang aandacht te vragen voor de waarde van vrijwillige inzet.
Vandaag opening van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021
Vanmiddag om 15.30 uur vindt online de officiële opening van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 plaats met een talkshow die dit vraagstuk verder belicht. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: van de 14,7 miljoen mensen ouder dan 15 jaar doen er bijna 7 miljoen vrijwilligerswerk. Waarom doen de andere 8 miljoen het niet? Wat missen zij eraan? Op welke vlakken is vrijwillige inzet, behalve zorg en hulp, belangrijk? Wat is er nodig aan (landelijk) beleid? Waarom is de verbinding van het bedrijfsleven met de samenleving zo belangrijk? Wat betekent vrijwillige inzet voor onze gezondheid, individueel en als collectief? Zijn we als mensen in staat om ons open te stellen voor de ander? 
Gastvrouw Irene Moors ontvangt diverse gasten die ieder hun eigen kijk op en ervaring met het vrijwilligerswerk belichten. Gasten zijn onder meer: boswachter Erik de Jong, voormalig kinderburgemeester van Den Haag Büsra Celik, minister van gehandicapten zaken Rick Brink, Jitske Kramer, corporate antropoloog en Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland.